Новини

На 25.03.2021 г „НЕЖНО БИЛЕ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.054-0136-C01 с предмет „Подкрепа за устойчив бизнес на „НЕЖНО БИЛЕ“ ЕООД“.

Целта на проекта е получаване на подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на стартиращото предприятие „НЕЖНО БИЛЕ“ ЕООД. 

Резултати от проекта: Създаден уебсайт с електронен магазин.

Дата на стартиране: 25.03.2021 г.

Дата на приключване: 25.09.2021 г.

Обща стойност: 4 805,00 лв., от които 4 084,25 лв. европейско и  720,75 лв. национално съфинансиране.

Финансиране БФП: 100%